Demo

 

Na následující tvrzení odpovídejte tak, aby se Vaše odpověď co nejvíce blížila skutečnosti. Neexistuje žádná správná, či špatná odpověď.

1. V nejistých časech obvykle očekávám to nejlepší.

2. Je pro mne snadné se zklidnit/relaxovat.

3. Pokud má něco pro mě dopadnout špatně, dojde k tomu.

4. Do budoucnosti hledím vždy s optimismem.

5. Hodně času trávím s přáteli.

6. Je pro mě důležité stále se něčemu aktivně věnovat.

7. Málokdy očekávám, že věci budou probíhat podle mého.

8. Jen tak lehce se nenechám vyvést z míry.

9. Výjimečně počítám s tím, že mě potkají dobré věci.

10. Všeobecně očekávám, že mě spíše potká to dobré než špatné.

Tags: No tags

Comments are closed.