Zde je prostor pro Vaše expresivní psaní.

Jméno
E-mail

Expresivní psaní

Zadání: Chtěla bych, abyste nyní po dobu 20 minut psal/a o svých nejhlubších myšlenkách a pocitech týkajících se důležité emočně znepokojující události, která ovlivnila Vás a Váš život. Svému psaní nechte volný průběh a prozkoumejte své nejhlubší emoce a myšlenky. Téma můžete spojit s Vašimi vztahy s ostatními, včetně rodičů, partnerů, přátel či příbuzných; se svou minulostí, přítomností či budoucností; nebo tím, kdo jste byl/a, kým byste chtěl/a být, či kým jste nyní. Nedělejte si starosti s gramatikou ani pravopisem. Jediným pravidlem je psát po celou vyměřenou dobu.

Tento web je určen pouze pro rezervační a terapeutické účely. Vaše zprávy není možné ošetřit mimo běžnou pracovní dobu a pokud nejste mým klientem. Během sezení a mimo pracovní dobu bohužel nemám kapacitu reagovat na telefonáty, a proto upřednostňuji komunikaci e-mailem.

V náročných krizových situacích či pokud cítíte strach o svůj život, využijte krizovou pomoc odpovídající zemi Vašeho pobytu. Na Islandu jde o následující: