Zde je prostor pro Vaše expresivní psaní.

Jméno
E-mail

Expresivní psaní

Zadání: Chtěla bych, abyste nyní po dobu 20 minut psal/a o svých nejhlubších myšlenkách a pocitech týkajících se důležité emočně znepokojující události, která ovlivnila Vás a Váš život. Svému psaní nechte volný průběh a prozkoumejte své nejhlubší emoce a myšlenky. Téma můžete spojit s Vašimi vztahy s ostatními, včetně rodičů, partnerů, přátel či příbuzných; se svou minulostí, přítomností či budoucností; nebo tím, kdo jste byl/a, kým byste chtěl/a být, či kým jste nyní. Všechno, co napíšete, bude naprosto důvěrné. Nedělejte si starosti s gramatikou ani pravopisem. Jediným pravidlem je psát po celou vyměřenou dobu.

Tato metoda je určena pouze pro terapeutické účely a Vaše přeposlané texty není možné ošetřit mimo běžnou pracovní dobu a pokud nejste mým klientem. V náročných krizových situacích či pokud budete cítit strach o svůj život, využijte krizovou pomoc ve své zemi. Na Islandu jde o linku Islandského červeného kříže 1717, krizový chat 1717.is nebo obecnou linku tísňového volání 112.