BFI-10

 

Následující vlastnosti mohou nebo nemusí vystihovat Vaši osobnost. Označte prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení.

 

Vidím sám (sama) sebe jako někoho, kdo...
...je zdrženlivý/á.

...je obvykle důvěřivý/á.

...má sklony k lenosti.

...je uvolněný/á, dobře zvládá stres.

... se o umění příliš nezajímá.

...je družný/á, společenský/á.

...má sklon hledat na druhých chyby.

...dělá svou práci důkladně.

...snadno znervózní.

...má živou představivost.

...je ohleduplný/á a vlídný/á k téměř každému.