Expresivní psaní

Zadání: Chtěla bych, abyste nyní po dobu 20 minut psal/a o svých nejhlubších myšlenkách a pocitech týkajících se důležité emočně znepokojující události, která ovlivnila Vás a Váš život. Vašemu psaní nechte volný průběh a prozkoumejte své nejhlubší emoce a myšlenky. Téma můžete spojit s Vašimi vztahy s ostatními, včetně rodičů, partnerů, přátel či příbuzných; se svou minulostí, přítomností či budoucností; nebo tím, kdo jste byl/a, kým byste chtěl/a být, či kým jste nyní. Všechno co napíšete, bude naprosto důvěrné. Nedělejte si starosti s gramatikou ani pravopisem. Jediným pravidlem je psát po celou vyměřenou dobu 20 minut.