Potvrzeno

Telefonická konzultace

Jednorázová konzultace je vhodná pro krizové případy. Zároveň nabízí flexibilitu kontaktu pro ty, co si ještě nejsou jisti, zda je pro ně delší terapie vhodnou volbou či chtějí nejprve zjistit, kdo je na druhé straně telefonu a zda si budou s terapeutem rozumět.

Osobní setkání

Terapeutické či poradenské sezení i jednorázová krizová intervence při osobním setkání. Sezení se koná v Reykjavíku.

Online setkání

Terapie, poradenství nebo krizová intervence online. 

Terapie

Terapeutická sezení mají dlouhodobější charakter. Komplexně se zaměřují na problémy, tak, aby došlo ke zmírnění obtíží a zvýšení celkové životní spokojenosti.
 Kognitivně behaviorální terapie je na řešení orientovaný terapeutický směr. Cílem terapie je osvojení si znalostí a dovedností, které vedou k tomu, že se vlastně klient stane svým vlastním terapeutem, lépe rozumí svým obtížím a řeší je s větším nadhledem.
 Schématová terapie je oproti tomu dlouhodobější. Cílem je hlubší porozumění vlastních osobnostních struktur.

Psychologické poradenství

Poradenství je oproti terapii více informativní. Nesnaží se o změnu osobnostních struktur, ale spíše o dodání objektivních informací o psychologických tématech. Cílem je seberozvoj nebo zorientování se v psychologické problematice. Je určeno jak pro ty, kteří se zajímají o svůj rozvoj, tak pro osoby, které mají před sebou nějaký konkrétní problém, se kterým si třeba neví rady nebo v něm nechtějí být sami. Poradenství je jednorázová nebo krátkodobá forma spolupráce.

Krizová intervence

Krátkodobé na akutní problém zaměřené intervervenční sezení je vhodné pro osoby v aktuální krizové situaci. Takovou situací může být náhlé onemocnéní, jakákoliv ztráta či nejistota. V krizové intervenci jde o provedení stresovou událostí a znovunalezení toho správného směru. Cílem je psychická stabilizace tady a teď. Nejde dlouhodobější snahu o změnu struktur chování a osobnosti. Konzultace je zpravidla jednorázová, maximálně jde pak o tři setkání. Intervence může být také součástí terapeutických sezení.

Psychologický rozvoj a terapie jsou obecně komplikovaná témata. V případě, že jste nenašli odpověď na své otázky nebo službu podle svých představ, neváhejte se ozvat.