Výzkum expresivního psaní

0%

Tímto Vás zveme k účasti na výzkumu expresivního psaní realizovaného pro účely magisterského a doktorského projektu v rámci studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (program Klinická psychologie a psychologie zdraví).

Účelem tohoto projektu je prohloubení znalosti metody expresivního psaní. Vyplněním těchto dotazníků souhlasíte s účastí na této studii. Účast je zcela dobrovolná a můžete ji kdykoli bez udání důvodu ukončit. Údaje o osobách zařazených do výzkumného projektu jsou naprosto důvěrné. Své odpovědi budete poskytovat prostřednictvím zabezpečené webové stránky, která využívá Secure Socket Layering (SSL) k šifrování a ochraně Vašich informací. K těmto údajům budou mít přístup pouze autorky projektů PhDr. Ivana Goláňová a Bc. Julie Kretinina. Účast není honorována, ale jsme schopny Vám poskytnout zpětnou vazbu k jednotlivým metodám. V takovém případě Vás poprosíme o udání emailové adresy, aby Vám bylo možné výsledky odeslat. Není také nutné udání Vašeho pravého jména. Jméno je pouze identifikátor pro tento výzkum a Vy můžete použít přezdívku, aby byl výzkum prováděn zcela anonymně. V případě, že pro Vás bude jakákoli část výzkumu nepříjemná či budete mít ke studii otázky, můžete se na nás obrátit na emailu vyzkum@deXpre.art.

Výzkumný projekt schválila Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Požadavky:

•  být ve věku 18 až 65 let
•  přibližně 40 minut Vašeho nerušeného času

 

Pro účast není vhodné:

•  psychotické onemocnění (aktuálně či v minulosti)
•  závislost na alkoholu či jiných psychoaktivních látkách
•  neurologické či neurodegenerativní onemocnění, např. Alzheimerova choroba

 

Budete požádáni o následující:

1.  základní demografické údaje
2. vyplnění dotazníků o Vaší osobnosti a emocích
3. psaní po dobu 20 minut o složité životní události

 

Kliknutím na tlačítko "Zúčastnit se výzkumu" níže souhlasíte s Vaší účastní dle podmínek uvedených výše.

Základní informace

Děkujeme za Vaši účast!
Nejprve se budeme ptát na základní demografické informace:

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

Vyberte věk v rozmezí 18 - 65 let.

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. S kým sdílíte domácnost?

5. Jaká je Vaše současná pracovní situace?

6. Jaký je měsíční příjem Vaší domácnosti?

7. Byl/a jste v minulosti diagnostikován/a s duševním onemocněním? Pokud ano, jakého typu bylo Vaše onemocnění?

8. Máte v současnosti diagnózu duševního onemocnění? Pokud ano, jakého typu je Vaše onemocnění?

9. Zažíváte v životě depresivní nálady?

0 = Vůbec ; 10 = Hodně

10. Zažíváte v životě úzkosti?

0 = Vůbec ; 10 = Hodně

11. Zažíváte v životě stres?

0 = Vůbec ; 10 = Hodně

12. Podstoupil/a jste v minulosti terapii? Pokud ano, jakou formu měla Vaše léčba?

13. Podstupujete v současnosnosti terapii? Pokud ano, jakou formu má Vaše léčba?

14. Na jakém zařízení výzkum vyplňujete?

Zdravotní dotazník (PHQ-9)

 

Jak často Vás trápil některý z uvedených problémů v posledních 2 týdnech?

1. Malý zájem nebo potěšení z věcí, které děláte

2. Pocit, že jste na dně, pocit deprese nebo beznaděje

3. Potíže s usínáním, přerušovaným spánkem nebo s přílišným spaním

4. Pocit únavy nebo málo energie

5. Malá chuť k jídlu nebo přejídání

6. Měl/a jste ze sebe špatný pocit - že se Vám život nevydařil nebo že jste zklamal/a sám/sama sebe nebo svou rodinu

7. Potíže se soustředěním, např. na čtení novin nebo sledování televize

8. Pohyboval/a jste se nebo mluvil/a tak pomalu, že si toho druzí mohli povšimnout? Nebo naopak - byl/a jste tak nepokojný/á a neklidný/á, že jste se pohybovala mnohem víc než obvykle

9. Myšlenky, že by Vám bylo lépe, kdybyste byl/a mrtev/mrtva nebo si nějakým způsobem ublížil/a

GAD-7

 

Jak často jste během posledních 2 týdnů trpěl/a následujícími problémy?

1. Cítil/a jsem se nervózní, úzkostný/á nebo napjatý/á

2. Nedokázal/a jsem si přestat dělat starosti nebo své starosti ovládnout

3. Dělal/a jsem si nadměrné starosti kvůli různým věcem

4. Nedařilo se mi uvolnit se

5. Byl/a jsem tak neklidný/á, že mi dělalo potíže klidně sedět

6. Byl/a jsem snadno rozmrzelý/á nebo popudlivý/á

7. Bál/a jsem se, že se může stát něco hrozného

Dotazník automatických myšlenek (ATQ-15)

 

Následuje seznam myšlenek. Přečtěte si prosím každou myšlenku a označte, jak často jste ji měl/a v průběhu posledního týdne v hlavě.

1. Jsem hrozný člověk.

2. Myslím, že už nemůžu dál.

3. Jsem ze sebe opravdu zklamaný/á.

4. Z ničeho už nemám radost.

5. Už to fakt nedávám.

6. Do ničeho se nedonutím.

7. Co je se mnou špatně?

8. Jsem k ničemu.

9. Nikdy to nedám.

10. Nevím, co se sebou.

11. Něco se musí změnit.

12. Musí se mnou být něco špatně.

13. Mé vyhlídky jsou beznadějné.

14. Nestojí to za to.

15. Nic nedotáhnu do konce.

Beckova škála deprese (BDI-II)

 

Tento dotazník se skládá z 21 skupin různých tvrzení. Přečtěte si, prosím, každou skupinu pečlivě a pak v každé skupině vyberte jeden výrok, který nejlépe vystihuje, jak se cítíte během posledních 2 týdnů, včetně dneška. Pokud Vašemu stavu odpovídá několik tvrzení, vyberte to tvrzení, které je uvedeno níž.

1. Smutek

2. Pesimismus

3. Minulá selhání

4. Ztráta radosti

5. Pocit viny

6. Pocit potrestání

7. Znechucení sám ze sebe

8. Sebekritika

9. Sebevražedné myšlenky nebo přání

10. Plačtivost

11. Agitovanost

12. Ztráta zájmu

13. Nerozhodnost

14. Pocit bezcennosti

15. Ztráta energie

16. Změna spánku

17. Podrážděnost

18. Změny chuti k jídlu

19. Koncentrace

20. Únava

21. Ztráta zájmu o sex

Dotazník kognitivních omylů (CD-Quest-S5)

 

Prosím, zvolte jedno číslo pro každý níže uvedený kognitivní omyl. Při posuzování každého kognitivního omylu prosím uveďte, do jaké míry jste mu věřil/a v daném okamžiku, kdy k němu došlo (ne do jaké míry mu věříte nyní), a jak často k němu docházelo během minulého týdne.

Věřil/a jsem tomu...

Frekvence:

• Občas = 1-2 dny během minulého týdne
• Často = 3-5 dní během minulého týdne
• Téměř vždy = 6-7 dní během minulého týdne

 

Intenzita:
• Trochu = do 30 %
• Hodně = 31 % až 70 %
• Velmi = nad 70 %

Během posledního týdne jsem se přistihl/a, že přemýšlím:

1. Magnifikace a minimalizace


Hodnotím sebe, ostatní a situace s větším důrazem na negativa a/nebo s mnohem menším důrazem na pozitiva.

PŘÍKLADY: “Dostal/a jsem ze zkoušky dvojku, což dokazuje, jak špatně jsem na tom.“ "Dostal/a jsem za jedna. To znamená, že test byl moc lehký."

 

   Ne Občas Často Téměř vždy
Trochu 3 5 7
Hodně 5 7 7
Velmi 7 7 12

2. Čtení myšlenek

Věřím, že znám myšlenky nebo záměry druhých (nebo že oni znají mé), aniž bych pro to měl dostatečný důkaz.

PŘÍKLADY: "Myslí si, že jsem k ničemu." "Myslela si, že o tom nic nevím." "Ví, že se mi nelíbí, když se mě takto dotýká" (ale nikdy o tom nemluvili).

 

   Ne Občas Často Téměř vždy
Trochu 2 2 4
Hodně 2 4 6
Velmi 4 6 9

3. Nepřiměřené zevšeobecňování

Jednotlivé negativní případy zobecňuji a transformuji je do nekonečného vzoru opakovaným používáním slov jako „vždy“, „nikdy“, „vůbec“, „všechno“, „úplně“ atd.

PŘÍKLADY: „Dneska prší, takže bude celé léto bude hnusně.” „Nikdy mě nepřestane bolet hlava.” „Pokaždé to musím uklidit já.”

 

  Ne Občas Často Téměř vždy
Trochu 0 3 5
Hodně 3 5 9
Velmi 5 9 13

4. Personalizace

Usuzuji, že chování ostatních a okolní události se týkají (nebo jsou mířené na) mě, aniž bych zohlednil/a jiné možné vysvětlení.

PŘÍKLADY: "Urazilo mě, že mě prodavačka nepozdravila" (bez ohledu na to, že obecně zákazníky nezdraví). "Můj manžel na mě byl dnes nepříjemný. Co jsem mu zas provedla?" (bez ohledu na to, že měl náročný den v práci).

 

   Ne Občas Často Téměř vždy
Trochu 4 7 11
Hodně 7 11 11
Velmi 11 11 11

5. Musy a bychy

Měl/a bych, musím. Přesvědčuji se, že události, chování ostatních a mé vlastní postoje 'by měly' být takové, jaké je čekám, a ne takové, jaké ve skutečnosti jsou.

PŘÍKLADY: “Musím vyhovět všem svým dětem.” “Měl by se spíš oženit s Aničkou a ne s Josefem.” “Neměl/a bych dělat tolik chyb.”

 

   Ne Občas Často Téměř vždy
Trochu 3 7 10
Hodně 7 10 10
Velmi 10 10 14

Kontaktní údaje

• Není nutné udání Vašeho pravého jména. Pro úplnou anonymitu můžete použít přezdívku. Jméno je identifikátor pro tento výzkum. Zkopírujte jej (CTRL+C). V následujícím kroku Vás poprosíme o jeho opětovné vyplnění.

• Pro zaslání zpětné vazby k Vámi vyplněným dotazníkům, prosíme o uvedení Vaší e-mailové adresy.

 

Vaše účast je zcela dobrovolná a můžete ji kdykoli bez udání důvodu ukončit. Údaje o osobách zařazených do výzkumného projektu jsou naprosto důvěrné. Účast není honorována, ale jsme schopny Vám poskytnout zpětnou vazbu k jednotlivým metodám. V takovém případě Vás poprosíme o udání emailové adresy, aby bylo možné data dohledat. Vyplnění Vám zabere přibližně 40 minut. Výzkumný projekt schválila Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

V případě, že pro Vás bude jakákoli část výzkumu nepříjemná či budete mít ke studii otázky, můžete se na nás obrátit na emailu vyzkum@deXpre.art. V akutní krizi se můžete obrátit na některou z krizových linek v České republice: