Openings

0%

Tímto Vás zveme k účasti na výzkumu expresivního psaní realizovaného pro účely magisterského a doktorského projektu v rámci studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (program Klinická psychologie a psychologie zdraví).

Účelem tohoto projektu je prohloubení znalosti metody expresivního psaní. Vyplněním těchto dotazníků souhlasíte s účastí na této studii. Účast je zcela dobrovolná a můžete ji kdykoli bez udání důvodu ukončit. Údaje o osobách zařazených do výzkumného projektu jsou naprosto důvěrné. Své odpovědi budete poskytovat prostřednictvím zabezpečené webové stránky, která využívá Secure Socket Layering (SSL) k šifrování a ochraně Vašich informací. K těmto údajům budou mít přístup pouze autorky projektů PhDr. Ivana Goláňová a Bc. Julie Kretinina. Účast není honorována, ale jsme schopny Vám poskytnout zpětnou vazbu k jednotlivým metodám. V takovém případě Vás poprosíme o udání emailové adresy, aby Vám bylo možné výsledky odeslat. Není také nutné udání Vašeho pravého jména. Jméno je pouze identifikátor pro tento výzkum a Vy můžete použít přezdívku, aby byl výzkum prováděn zcela anonymně. V případě, že pro Vás bude jakákoli část výzkumu nepříjemná či budete mít ke studii otázky, můžete se na nás obrátit na emailu vyzkum@deXpre.art.

Výzkumný projekt schválila Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Požadavky:

•  být ve věku 18 až 65 let
•  přibližně 40 minut Vašeho nerušeného času

 

Pro účast není vhodné:

•  psychotické onemocnění (aktuálně či v minulosti)
•  závislost na alkoholu či jiných psychoaktivních látkách
•  neurologické či neurodegenerativní onemocnění, např. Alzheimerova choroba

 

Budete požádáni o následující:

1.  základní demografické údaje
2. vyplnění dotazníků o Vaší osobnosti a emocích
3. psaní po dobu 20 minut o složité životní události

 

Kliknutím na tlačítko "Zúčastnit se výzkumu" níže souhlasíte s Vaší účastní dle podmínek uvedených výše.

[:cs]Základní informace[:es]Información básica[:]

[:cs]Děkujeme za Vaši účast!
Nejprve se budeme ptát na základní demografické informace:

[:es]¡Gracias por tu participación!
Primero, vamos a preguntar por información demográfica básica:[:]

[:cs]1. Jaké je Vaše pohlaví?[:es]¿Cuál es tu género?[:]

[:cs]2. Jaký je Váš věk?[:es]¿Cuál es tu edad?[:]

[:cs]Vyberte věk v rozmezí 18 - 65 let.[:es]Selecciona una edad entre 18 y 65 años.[:]

[:cs]3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?[:es]¿Cuál es tu nivel educativo?[:]

[:cs]4. S kým sdílíte domácnost?[:es]¿Cuál es tu estatus de asilo?[:]

5. Jaká je Vaše současná pracovní situace?

6. Jaký je měsíční příjem Vaší domácnosti?

[:cs]7. Byl/a jste v minulosti diagnostikován/a s duševním onemocněním? Pokud ano, jakého typu bylo Vaše onemocnění?

[:es]¿Has sido diagnosticado/a EN EL PASADO con alguna enfermedad mental?
En caso afirmativo, ¿qué tipo de enfermedad fue?

EN EL PASADO = antes del proceso de asilo

 

[:]

[:cs]8. Máte v současnosti diagnózu duševního onemocnění? Pokud ano, jakého typu je Vaše onemocnění?[:es]¿Tienes ACTUALMENTE un diagnóstico de enfermedad mental?
En caso afirmativo, ¿qué tipo de enfermedad es?

ACTUALMENTE = dentro de tu proceso de asilo

 

[:]

[:cs]9. Zažíváte v životě depresivní nálady?

[:es]¿Habías experimentado estados depresivos EN EL PASADO?

EN EL PASADO = antes del proceso de asilo[:]

[:cs]0 = Vůbec ; 10 = Hodně[:es]0 = Para nada ; 10 = Mucho[:]

[:cs]10. Zažíváte v životě úzkosti?[:es]¿Habías experimentado ansiedad EN EL PASADO?

EN EL PASADO = antes del proceso de asilo[:]

[:cs]0 = Vůbec ; 10 = Hodně[:es]0 = Para nada ; 10 = Mucho[:]

[:cs]11. Zažíváte v životě stres?[:es]¿Habías experimentado estrés EN EL PASADO?

EN EL PASADO = antes del proceso de asilo[:]

[:cs]0 = Vůbec ; 10 = Hodně[:es]0 = Para nada ; 10 = Mucho[:]

[:cs]12. Podstoupil/a jste v minulosti terapii? Pokud ano, jakou formu měla Vaše léčba?[:es]¿Habías recibido terapia EN EL PASADO? En caso afirmativo, ¿qué tipo de terapia recibiste?

EN EL PASADO = antes del proceso de asilo[:]

[:cs]13. Podstupujete v současnosnosti terapii? Pokud ano, jakou formu má Vaše léčba?

[:es]¿Estás recibiendo terapia ACTUALMENTE? En caso afirmativo, ¿qué tipo de terapia estás recibiendo?

ACTUALMENTE = dentro de tu proceso de asilo[:]

[:cs]14. Na jakém zařízení výzkum vyplňujete?[:es]¿En qué dispositivo estás completando la encuesta?[:]

Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

 

Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems?

1. Little interest or pleasure in doing things

2. Feeling down, depressed, or hopeless

3. Trouble falling or staying asleep, or sleeping too much

4. Feeling tired or having little energy

5. Poor appetite or overeating

6. Feeling bad about yourself — or that you are a failure or have let yourself or your family down

7. Trouble concentrating on things, such as reading the newspaper or watching television

8. Moving or speaking so slowly that other people could have noticed. Or the opposite — being so fidgety or restless that you have been moving around a lot more than usual

9. Thoughts that you would be better off dead or of hurting yourself in some way

GAD-7

 

Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems?

1. Feeling nervous, anxious or on edge

2. Not being able to stop or control worrying

3. Worrying too much about different things

4. Trouble relaxing

5. Being so restless that it is hard to sit still

6. Becoming easily annoyed or irritable

7. Feeling afraid as if something awful might happen

Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-15)

 

Listed are a variety of thoughts that pop into people’s heads. Please read each thought and indicate how frequently, if at all, the thought has occurred to you over the past week.

1. I’m no good.

2. I don’t think I can go on.

3. I’m so disappointed in myself.

4. Nothing feels good anymore.

5. I can’t stand this anymore.

6. I can’t get started.

7. What’s wrong with me?

8. I’m worthless.

9. I’ll never make it.

10. I feel so helpless.

11. Something has to change.

12. There must be something wrong with me.

13. My future is bleak.

14. It’s just not worth it.

15. I can’t finish anything.

Beck's Depression Inventory (BDI-II)

 

This questionnaire consists of 21 groups of statements. Please read each group of statements carefully, and then pick out the one statement in each group that best describes the way you have been feeling during the past 2 weeks, including today. If several statements in the group seem to apply equally well, choose the option that appears lower.

1. Sadness

2. Pessimism

3. Past Failure

4. Loss of Pleasure

5. Guilty Feelings

6. Punishment Feelings

7. Self-Dislike

8. Self-Criticalness

9. Suicidal Thoughts or Wishes

10. Crying

11. Agitation

12. Loss of Interest

13. Indecisiveness

14. Worthlessness

15. Loss of Energy

16. Changes in Sleeping Pattern

17. Irritability

18. Changes in Appetite

19. Concentration Difficulty

20. Tiredness or Fatigue

21. Loss of Interest in Sex

Cognitive Distortions Questionnaire (CD-Quest-S5)

 

Please, choose the number corresponding to each option below, indicating cognitive errors or distortions that you have made during this past week. When assessing each cognitive distortion, please, indicate how much you believed it in the exact moment it occurred (not how much you believe it now), and how often it occurred during this past week.

I believed it...

Frequency:
• Occasional = 1-2 days during the past week
• Much of the time = 3-5 days during the past week
• Almost all of the time = 6-7 days during the past week

Intensity:
• A little = up to 30 %
• Much = 31 % to 70 %
• Very much = more than 70 %

During this past week, I found myself thinking this way:

1. Magnification/minimization:

 

I evaluate myself, others, and situations placing greater importance on the negatives and/or placing much less importance on the positives.

EXAMPLES: “I got a B. This proves how bad my performance was.” “I got an A. It means the test was too easy.”

 

   No Occasional Much of the time Almost all the time
A little 3 5 7
Much 5 7 7
Very much 7 7 12

2. Mind reading

I believe that I know the thoughts or intentions of others (or that they know my thoughts or intentions) without having sufficient evidence.

EXAMPLES: “He’s thinking that I failed.” “She thought I didn’t know the project.” “He knows I do not like to be touched this way.”

 

   No Occasional Much of the time Almost all the time
A little 2 2 4
Much 2 4 6
Very much 4 6 9

3. Overgeneralization

I take isolated negative cases and generalize them, transforming them in a never-ending pattern, by repeatedly using words such as “always”, “never”, “ever”, “whole”, “entire”, etc. 

EXAMPLES: “It was raining this morning, which means it will rain during the whole weekend.” “What bad luck! I missed the plane, so this will interfere in my entire vacation.” “My headache will never stop.”

 

   No Occasional Much of the time Almost all the time
A little 0 3 5
Much 3 5 9
Very much 5 9 13

4. Personalization

I assume that others’ behaviors and external events concern (or are directed to) myself without considering other plausible explanations.

EXAMPLES: “I thought I was disrespected because the cashier did not say thank you to me” (not considering that the cashier did not say thank you to anyone). “My husband left me because I was a bad wife” (not considering that she was his fourth wife).

 

   No Occasional Much of the time Almost all the time
A little 4 7 11
Much 7 11 11
Very much 11 11 11

5. Should statements

“Musts”, “oughts”, “have tos”. I tell myself that events, people’s behaviors, and my own attitudes “should” be the way I expected them to be and not as they really are.

EXAMPLES: “I should have been a better mother.” “He should have married Ann instead of Mary.” “I shouldn’t have made so many mistakes.”

 

   No Occasional Much of the time Almost all the time
A little 3 7 10
Much 7 10 10
Very much 10 10 14

Kontaktní údaje

• Není nutné udání Vašeho pravého jména. Pro úplnou anonymitu můžete použít přezdívku. Jméno je identifikátor pro tento výzkum. Zkopírujte jej (CTRL+C). V následujícím kroku Vás poprosíme o jeho opětovné vyplnění.

• Pro zaslání zpětné vazby k Vámi vyplněným dotazníkům, prosíme o uvedení Vaší e-mailové adresy.

 

Tags: No tags

Comments are closed.