OPENINGS

This questionnaire aims to make your therapy more efficient. Name Email Age Family dynamics Who do you live with? Mention their ages and how they are related to you (or type of relationship). In addition to those you already mentioned, who are the important people in...

EW BDI-II

BDI-II   Tento dotazník hodnotí Vaši náladu za posledních 14 dní. Skládá se z 21 skupin různých tvrzení. Přečtěte si, prosím, každou skupinu pečlivě. Vyberte v každé skupině jeden výrok, který nejlépe vystihuje, jak se cítíte během posledních 14 dnů, včetně...

YSQ CZ

YSQ-S2   V následujícím dotazníku jsou uvedena tvrzení, kterými by mohl člověk popsat sebe sama. Prosím, přečtěte si každé tvrzení a vyberte nakolik Vás vystihuje hodnocení na škále od 1 do 6. Pokud si nejste jistý/á, založte svoji odpověď na tom, co cítíte,...