BAI CZ

BAI

 

Přečtěte si pozorně každou položku seznamu. Vyberte z následujících možností do jaké míry Vás příznaky obtěžovaly během minulého týdne včetně dneška.

 

Škála:

Vůbec: Absence příznaků.
Mírně: Moc mě to nerušilo.
Středně: Bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet.
Vážně: Stěží jsem to vydržel/a.
Jméno
1. Mrtvění nebo mravenčení

2. Pocit horka

3. Vratkost nohou

4. Neschopnost odpočinku

5. Strach z nejhorší události

6. Závrať nebo pocit na omdlení

7. Bušení srdce, zrychlený tep

8. Neklid

9. Zděšení

10. Nervozita

11. Pocit dušnosti

12. Chvění rukou

13. Třes

14. Strach ze ztráty kontroly

15. Namáhavé dýchání

16. Strach ze smrti

17. Panika

18. Trávící potíže nebo bolesti břicha

19. Pocit na omdlení

20. Zarudnutí v obličeji

21. Pocení