BDI-II

 

Tento dotazník hodnotí Vaši náladu za posledních 14 dní. Skládá se z 21 skupin různých tvrzení. Přečtěte si, prosím, každou skupinu pečlivě. Vyberte v každé skupině jeden výrok, který nejlépe vystihuje, jak se cítíte během posledních 14 dnů, včetně dneška. Pokud Vašemu stavu odpovídá několik tvrzení, vyberte to tvrzení, které je uvedeno níž.

1. Smutek

2. Pesimismus

3. Minulá selhání

4. Ztráta radosti

5. Pocit viny

6. Pocit potrestání

7. Znechucení sám ze sebe

8. Sebekritika

9. Sebevražedné myšlenky nebo přání

10. Plačtivost

11. Agitovanost

12. Ztráta zájmu

13. Nerozhodnost

14. Pocit bezcennosti

15. Ztráta energie

16. Změna spánku

17. Podrážděnost

18. Změny chuti k jídlu

19. Koncentrace

20. Únava

21. Ztráta zájmu o sex