YSQ-S2

 

V následujícím dotazníku jsou uvedena tvrzení, kterými by mohl člověk popsat sebe sama. Prosím, přečtěte si každé tvrzení a vyberte nakolik Vás vystihuje hodnocení na škále od 1 do 6. Pokud si nejste jistý/á, založte svoji odpověď na tom, co cítíte, nikoliv o čem si myslíte, že by měla být pravda.

 

1 - Vůbec mě nevystihuje
2 - Většinou mě nevystihuje
3 - Spíše mě nevystihuje
4 - Spíše mě vystihuje
5 - Většinou mě vystihuje
6 - Zcela mě vystihuje

Jméno