Výzkum

Expresivní psaní

Metoda expresivního psaní se v původních výzkumech Jamese Pennebakera a kolektivu ukazuje jako prospěšná pro XX. To se však nepotvrzuje u pacientů s mentálním onemocněním. Důvodem k tomu je pravděpodobně prevalence kognitivních distorzí u po popsání situace. Tedy zatímco běžný človek si situací znovu projde a najde z ní výstup. Hledá řešení kam dál pokračovat. Proč ale osoba s depresivním onemocněním k tomu nedojde? A je možné expresivní psaní používat jako metodu pro měření kognitivních distorzi?


Zúčastnit se

Polyamory

je slovní hříčka, která popisuje možnost projevit své nepříjemné myšlenky a pocity. Název vznikl spojením slov exprese a deprese. Je to prostor pro bezpečné vyjádření vlastních pochybností či smutků. Zároveň jde i o odkaz na metodu expresivního psaní vyvinutou americkým sociálním psychologem Jamesem Pennebakerem. Zadání k metodě si můžete přečíst níže a proklikem si samotnou metodu vyzkoušíte.

Zúčastnit se