deXpre

je slovní hříčka, která popisuje možnost projevit své nepříjemné myšlenky a pocity. Název vznikl spojením slov exprese a deprese. Je to prostor pro bezpečné vyjádření vlastních pochybností či smutků. Zároveň jde i o odkaz na metodu expresivního psaní vyvinutou americkým sociálním psychologem Jamesem Pennebakerem. Zadání k této metodě si můžete přečíst níže a můžete ji pak také rovnou sami vyzkoušet.

Expresivní psaní

Zadání: Chtěla bych, abyste nyní po dobu 20 minut psal/a o svých nejhlubších myšlenkách a pocitech týkajících se důležité emočně znepokojující události, která ovlivnila Vás a Váš život. Svému psaní nechte volný průběh a prozkoumejte své nejhlubší emoce a myšlenky. Téma můžete spojit s Vašimi vztahy s ostatními, včetně rodičů, partnerů, přátel či příbuzných; se svou minulostí, přítomností či budoucností; nebo tím, kdo jste byl/a, kým byste chtěl/a být, či kým jste nyní. Nedělejte si starosti s gramatikou ani pravopisem. Jediným pravidlem je psát po celou vyměřenou dobu.

Cítíte se dobře v internetovém prostředí? Hledáte terapeutickou pomoc či podobnou formu úlevy? Vyzkoušejte si metodu expresivního psaní online. Po dokončení se text odešle na Vámi uvedený e-mail, kde si jej znovu v klidu můžete přečíst. Líbí se Vám tento nápad? Máte pocit, že svěřit se touto formou by mohlo pomoci Vaší situaci? Pokud cítíte, že by pro Vás terapie byla vhodnou volbou, nebo pokud třeba jen chcete své téma probrat na sezení, můžete mě kontaktovat odpovědí na e-mail s Vaším textem nebo si přímo zarezervovavat sezení.

E-maily bez jasného účelu nebo mimo hranice této služby budou vnímány jako nevyžádané, bude s nimi zacházeno jako s osobními údaji podle GDPR a nebudou čteny ani s nimi jinak pracováno. Tato metoda je určena pouze pro terapeutické účely a Vaše přeposlané texty není možné ošetřit mimo běžnou pracovní dobu a pokud nejste mým klientem. V náročných krizových situacích či pokud budete cítit strach o svůj život, využijte krizovou pomoc ve své zemi. Na Islandu jde o linku Islandského červeného kříže 1717, krizový chat 1717.is nebo obecnou linku tísňového volání 112.