Ivana

PhDr. Ivana Goláňová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii, jsem KBT terapeut, krizový intervent a věčný student psychologie.

Jsem cestovatel a i můj přístup v terapii a poradenství je ovlivněn dlouhodobými pobyty v různých zemích. Právě proto mě oslovuje pracovat s lidmi po celém světě online. Jsem z Česka, bydlela jsem ve Španělsku a Mexiku, doma mám na Islandu. Mluvím česky, anglicky a španělsky a v těchto jazycích vedu své konzultace. Je to pro mě naprosto přirozené a věřím, že i řeč dokáže v rozhovoru svá kouzla. Baví mě kulturní rozdíly i adaptace na nová místa. Zároveň ráda pracuji s lidmi, kteří nevnímají vztahy a sexualitu uniformně a odlišují se od obecně přijímané normy.

Věřím v základní principy kognitivně behaviorální terapie a přála bych si, aby každý mohl být sám sobě terapeutem. V krátkodobé terapii se snažím o klientovo sebepoznání a osvojení strategií a metod pro zvládání situace. K zodpovědnosti vůči sobě odkazuji i při dlouhodobější spolupráci. Chci být průvodcem, postupně zpracovávat, co bolí, a tak se dostávat k hlubšímu pochopení. Ve svém přístupu jsem flexibilní a ocením, když projevíte svůj názor či přání. Jako terapeuta mě naplňuje ten aha moment, kdy něco secvakne… a najednou je to jasné.

Jsem přesvědčená, že terapie je proces, který není ohraničený sezením, ale odehrává se i mimo něj. Často tedy zadávám i práci na doma. Mám ráda metodu expresivního psaní a její varianty. Sama také píšu. Kromě autozpytné poezie, kterou ocenila asi jen moje babička, a svého terapeutického dramatu, které by neměl číst radši nikdo, jsem autorkou lingvistické umělecké encyklopedie o islandských horách Listlandi.

Nálady, úzkosti, vztek, perfekcionismus, osobnostní a vztahové obtíže, problémy s jídlem a závislostmi.

Online terapie, interkulturní terapie, kognitivně-behaviorální terapie, schématerapie, pozitivní psychologie, krizová intervence, expresivní psaní.

V češtině, angličtině, španělštině a snad brzy i islandštině.

Poly-aware, LGBTQIA-friendly

2021   Listlandi
spoluautorka projektu

2020   SENse2
host podcastu, k poslechu na YouTubeSpotify

2022 –   Islandská asociace pro psychoterapii  SALM
Island  psychoterapeut, řádný člen

2022 –   Česká asociace pro psychoterapii  ČAP
Česká republika  psychoterapeut, řádný člen

2008 –   Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu SPRSV
Česká republika

2010–2015   Mezinárodní společnost pro plánované rodičovství IPPF
Mezinárodní organizace

2021 –   doktorský program
Fakulta psychologie, Filozofická fakulta, Karlova univerzita
Praha, Česká republika   Klinická psychologie a psychologie zdraví

2021   PhDr.   
Fakulta psychologie, Filozofická fakulta, Karlova univerzita

Praha, Česká republika   Klinická psychologie a psychologie zdraví

2019–2021   MA  
Centrum pro kognitivní psychoterapii

Cancún, Mexiko   Kognitivně-behaviorální terapie, Schématerapie

2012–2018    Mgr.
Fakulta psychologie, Filozofická fakulta, Karlova univerzita

Praha, Česká republika   Klinická psychologie a psychologie zdraví

2018    mezinárodní výměnný pobyt
Technologický Institut v Monterrey

Monterrey, Mexiko   Klinická psychologie a psychologie zdraví

2015–2016   Erasmus+ výměnný pobyt
Fakulta Psychologie, Univerzita v Granadě

Granada, Španělsko

2021   Schématerapie, Centrum pro kognitivní terapii
Cancún, Mexiko

2020   Kurz aplikované pozitivní psychologie, Evropský institut pozitivní psychologie
Madrid, Španělsko

2014   Kurz kompletní krizové intervence, Déčko
Praha, Česká republika   akreditace pro pracovníka v sociálních službách podle 108/2006 Sb.

2023 –   Heilsugæslan, DOMUS MEDICA
Reykjavík, Island   Psychologické poradenství pro imigranty

2022 –   Terapeutická linka Sluchátko
Česká republika, telefonicky   Práce na psychoterapeutické podpůrné lince

2022 –   Samtökin ’78
Reykjavík, Island   Psychologické poradenství pro LGBTQ+

2021 –   Islandský červený kříž
Reykjavík, Island   Dobrovolník pro ženskou skupinu žadatelek o azyl, vzdělávání

2021–2022   Psychologické poradenské centrum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Praha, Česká republika   Individuální poradenství a terapie pro studenty a zaměstnance fakulty

2017–2019     Národní ústav duševního zdraví NÚDZ
Klecany, Česká republika   Stáž ve výzkumném projektu Ověření analyticko-ruminační hypotézy

2018   Institut pro ochranu duševního zdraví IPSAME
Monterrey, Mexiko   Stáž v soukromé klinice pro léčbu poruch nálady

2018   Jednotka psychiatrické rehabilitace URP
Monterrey, Mexiko   Stáž na psychiatrii

2016   Centrum pro výzkum mysli, mozku a chování CIMCYC, Univerzita v Granadě
Granada, Španělsko   Stáž ve spánkové laboratoři

2016   Proyecto Hombre
Granada, Španělsko   Stáž v centru ambulantní léčby drogových závislostí

2016   Alzheimer Granada ALTAAMID
Granada, Španělsko   Stáž v asociaci pro Alzheimerovu chorobu a demence

2015   Casa Basida
Navahondilla, Španělsko   Sociální služba v komunitě pro HIV pozitivní

2014–2015   PečujemeDOMA
Praha, Česká republika   Aktivizační pracovník pro kognitivní tréning seniorů s demencí

2008–2015   Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu SPRSV
Česká republika   Lektor programů primární prevence o sexualitě a vztazích, projektový manažer

2011–2012   Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita
Praha, Česká republika   Stáž v Laboratoři mezidruhové komunikace

2012   Drop In
Praha, Česká republika   Stáž v nízkoprahovém centru pro drogově závislé

2010   Iskérka
Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika   Lektor kreativní dílny v sociálním centrum denních aktivit pro osoby s diagnózou duševní poruchy

2007–2010   PEER Program Vsetín, Pedagogicko-psychologická poradna Valašské Meziříčí
okres Vsetín, Česká republika   Lektor programů primární prevence rizikového chování a o mezilidských vztazích